Wpłaty

Odbiorcą wpłat gotówkowych oraz przelewów jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Dariusz Cupał

07 1050 1575 1000 0092 3484 3200
Wpłaty w formie przelewów można składać na podany powyżej nr konta Kancelarii. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko, sygnaturę sprawy oraz tytuł wpłaty.
Siedziba Kancelarii: Ostrowskiego 30/36, 53-238 Wrocław

Uiszczanie wpłat gotówkowych jest możliwe w kasie Kancelarii w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-15:30.