Kontakt

Ostrowskiego 30/36, 53-238 Wrocław

Siedziba Kancelarii

+48 71 783 44 24

Telefon kontaktowy

wroclaw.cupal@komornik.pl

Adres e-mail

2420

ID EPU

Kancelaria czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 09:00-15:30

W piątki Kancelaria nie przyjmuje stron i telefonów.

Komornik przyjmuje strony osobiście we wtorki w godz. 11:00-13:00

Kancelaria odbiera telefony od Wierzycieli i Dłużników w godz. 8:00-15:30

W piątki Kancelaria nie przyjmuje stron i telefonów.

07 1050 1575 1000 0092 3484 3200

Numer rachunku bankowego Kancelarii